Om Foreningen Amagerinvestor og foreningens ansvar

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af aktionærer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs (cvr.nr. 15773928) i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der:

  1. direkte eller indirekte måtte have påført medlemmerne tab, eller
  2. direkte eller indirekte måtte have medvirket til, eller draget fordel af dispositioner, der direkte eller indirekte vedrører aktionærer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs (cvr.nr. 15773928).

Bestyrelse >>
Vedtægter >>

Årsrapport 2018 >>
Årsrapport 2016 >>
Årsrapport 2015 >>
Årsrapport 2014 >>
Årsrapport 2013 >>

Referat af ordinær generalforsamling 19. marts 2018 >>
Referat af ordinær generaforsamling 29. marts 2017 >>
Referat af ordinær generalforsamling 30. marts 2016 >>
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 29. april 2015 >>
Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2015 >>


Foreningens ansvar

Foreningen Amagerinvestor arbejder for at få gennemført en erstatningssag mod relevante myndigheder og personer med henblik på, at aktionærerne og indskydere får dækket deres aktieinvesteringer, kapitalbevisinvesteringer og indskud i Amagerbanken i perioden den 15. september 2010 og frem til konkursen.

Foreningen Amagerinvestor vil i samarbejde med Dansk Aktionærforening og dens juridiske rådgivere varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af aktionærer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs (CVR-nr. 15773928) i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der:

  1. direkte eller indirekte måtte have påført medlemmerne tab, eller
  2. direkte eller indirekte måtte have medvirket til, eller draget fordel af dispositioner, der direkte eller indirekte vedrører aktionærer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs (CVR-nr. 15773928).

Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, optræde som grupperepræsentant for aktionærer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs (CVR-nr. 15773928) i forbindelse med gruppesøgsmål, ansøgning om fri proces og lignende.

Tilmeldingsgebyret vil gå til at forberede en eller flere erstatningssager, til juridisk bistand, til ansøgning om fri proces og til allerede afholdte omkostninger. Foreningen forventer at kunne dække de egentlige retssagsomkostninger gennem fri proces eller lignende. Alternativt vil foreningen til den tid vurdere, om den har økonomi til at dække omkostningerne ud af tilmeldingsgebyrerne, eller om det vil være nødvendigt med et kontingent fra de medlemmer, som ønsker at fortsætte.

Opgaven for Foreningen Amagerinvestor omfatter således praktisk håndtering og orientering om Amagersagen til dens medlemmer, herunder udarbejdelse af fyldestgørende ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen eller lignende, løbende orientering om sagens udvikling med videre.

Foreningen Amagerinvestor og Dansk Aktionærforening forventer at kunne få gennemført en erstatningssag uden økonomisk forpligtelse eller omkostninger for Foreningen Amagerinvestor og de medlemmer, som foreningen repræsenterer. Såfremt dette mod forventning ikke bliver tilfældet, kan der ikke rettes krav mod Foreningen Amagerinvestor eller dens rådgivere, herunder Dansk Aktionærforening, for manglende opfyldelse af aftalen.

Såfremt der ikke opnås fri proces eller lignende, vil Foreningen Amagerinvestor stille materiale til medlemmernes rådighed med henblik på, at de selv kan gennemføre en erstatningssag for egen regning.

Seneste indlæg