Skattefradrag

Dansk Aktionærforening har publiceret tre artikler om din mulighed for at trække dine tab i Amagerbanken fra i skat.

De første to artikler er publiceret i forbindelse med Amagerbankens krak. Den tredje er publiceret i forbindelse med Tønder Banks krak – men den er lige så relevant for Amagerbankens investorer.

Endelig har Skat udsendt et såkaldt styresignal om tab i forbindelse med Amagerbankens krak, og KPMG har udarbejdet en orientering om skatteforholderne for Amagerbankens investorer.


Sådan får du fradrag for tab på aktier i krakkede banker
Aktier i Amagerbanken kan meget vel være værdiløse. Men du kan måske trække tabet fra i skat på andre aktieindtægter. Læs her, hvordan du gør – og hvordan du derefter står i konkursboet eller en eventuel retssag.
Læs artiklen >> (Kun for medlemmer af Dansk Aktionærforening)


Svært at få fradrag for tab på kapitalbeviser og obligationer i krakkede banker
Kapitalbeviser og obligationer i Amagerbanken skulle have været sikrere end aktier. Men nu ender de fleste indehavere af disse papirer med et større tab end aktionærerne. For de flestes tab kan ikke trækkes fra i skat. Læs også om tab på indskud på bankkonti.
Læs artiklen >> (Kun for medlemmer af Dansk Aktionærforening)


Få styr på, om du kan trække dine tab fra i skat
Skattereglerne ved en konkurs kan være en snørklet affære. Michael Erichsen fra Skat gennemgår her, hvorvidt og hvordan du som investor kan få noget af det tabte tilbage ved at trække dine tab fra i skat. Download Skats gennemgang af skattereglerne ved konkurs som pdf.
Læs artiklen >>


Skats styresignal: Aktier, indskud og fordringer i Amagerbanken
I dette styresignal besvarer Skatteministeriet forskellige spørgsmål, som er opstået i forbindelse med, at Amagerbanken A/S den 6. februar 2011 overdrog sine aktiver og en del af sine passiver til et nystiftet datterselskab af Finansiel Stabilitet.Dette styresignal finder ikke anvendelse for tab på en konto, hvor kontohaver er personligt erhvervsdrivende, og hvor kontoen har relation til virksomheden.
Læs styresignalet fra Skat >>


KPMG’s orientering om skattemæssige forhold for aktionærer og obligationsejere
Information udarbejdet af KPMG efter aftale med bestyrelsen i Amagerbanken af 2011 A/S, der skal give aktionærer og obligationsejere i Amagerbanken A/S et overblik over, hvordan tab i anledning af konkursen på aktier og obligationer, som er i behold den 7. februar 2011, behandles skattemæssigt.
Læs orienteringen fra KPMG >>

 

Seneste indlæg