Nyhedsbrev, 13. juni 2016: Status på gruppesøgsmål | Kontingent 2016

Kære medlemmer af Foreningen Amagerinvestor

2016 er et år med stilhed før stormen i vores store gruppesøgsmål mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet.

Om ni måneder – i marts 2017 – starter slagsmålet i Østre Landsret, og inden sommeren 2017 skulle vi gerne have landsrettens dom i vores historiske, principielle retssag om Amagerbankens kollaps.

Generalforsamling og årsrapport
I bestyrelsen var vi rigtig glade for at se mange af jer ved generalforsamlingen den 30. marts i Tårnby. I finder et kort beslutningsreferat på vores hjemmeside her. En mere fyldig redegørelse for status, som den så ud midt i marts, findes i foreningens årsrapport 2015 på vores hjemmeside her.

480 medlemmer i gruppesøgsmålet
Som skrevet i årsrapporten og drøftet på generalforsamlingen er vores gruppesøgsmål endt med at omfatte 480 medlemmer. Vi har indberettet alle 480 sagsøgere til Østre Landsret, indhentet dokumentation for at de alle er omfattet af sagen, og til landsretten overført den individuelle sikkerhedsstillelse, som hver af de 480 havde indbetalt til foreningen.

Derudover er der en mindre gruppe medlemmer, som havde tilmeldt sig gruppesøgsmålet, men som enten trak sig ud igen eller viste sig ikke at være omfattet, idet vores gruppesøgsmål jo kun omhandler visse, ganske bestemte aktier nytegnet i august/september 2010.

Skandaløst afslag på fri proces
Siden sidst har vi desværre – efter utroligt lange tovtrækkerier – fået endeligt afslag på fri proces fra Procesbevillingsnævnet.

Vi finder det skandaløst og helt uforståeligt, at Amagerbankens aktionærer selv skal betale omkostningerne til denne historiske retssag om statens hemmeligholdelse af altafgørende informationer om Amagerbankes sande tilstand. Selv konkursboet mener jo – med sin ubegrænsede indsigt i bankens arkiver – at vi har fat i den lange ende, og har derfor anlagt en parallel sag, som vil køre i landsretten side om side med vores sag.

Vidneudsagn underbygger vores sag
At vi har fat i den lange ende, bekræftes også gang på gang i en anden, igangværende retssag, hvor Finansiel Stabilitet sagsøger den tidligere ledelse.

Her har Amagerbankens daværende formand, N.E. Nielsen, fra vidneskranken bekræftet, at bestyrelsen ikke anede noget som helst om det notat fra Finansiel Stabilitet, der i april 2010 anbefalede at nedskrive op til svimlende 2,5 milliarder kr., kort før vi aktionærer proppede 900 millioner kroner i banken i tiltro til, at det ville redde vores bank. (Omtalt af Berlingske Business her: www.business.dk/finans/bankformand-hoerte-aldrig-om-kontroversielt-notat)

Det viser sig også, at den daværende næstformand for Finansiel Stabilitet, Jakob Brogaard, flere måneder før aktiesalget vurderede Amagerbanken som ”pilrådden”. (Omtalt af Berlingske Business her: www.business.dk/finans/jakob-brogaard-ti-maaneder-foer-konkursen-amagerbanken-er-pilraadden)

Kontingent 2016
Som besluttet af generalforsamlingen vil foreningen i år kun opkræve kontingent fra de 480 medlemmer, som er omfattet af gruppesøgsmålet. Andre medlemmer vil ikke modtage en opkrævning og er uden yderligere omkostninger fortsat medlemmer af foreningen (men ikke medlemmer af gruppesøgsmålet).

Vi opkræver kontingentet fra de 480 medlemmer af gruppesøgsmålet i to lige store rater – den første udsendes inden for få dage, den næste kommer i efteråret. Som besluttet på generalforsamlingen udregnes kontingentet ud fra antal aktier, sådan at de to rater tilsammen svarer til 200 kroner for hver 3.000 aktier, dog mindst 1.000 kroner.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi havde håbet at få fri proces og at undgå yderligere kontingenter. Da Procesbevillingsnævnet nu endegyldigt har skudt det håb i sænk, har foreningens bestyrelse trykket foreningens advokater hårdt på maven og fået en meget lav timepris (hvis vi taber sagen – hvis vi vinder, betaler modparten omkostningerne).

Men vi må også konstatere, at det kræver rigtig mange advokattimer at føre en så omfattende sag. Ved at stå sammen i gruppesøgsmålet får hvert enkelt medlem en topkvalificeret juridisk repræsentation, som har en værdi på adskillige millioner kroner.

Frem for alt ser vi vanvittigt frem til, at både vores og konkursboets advokater kulegraver Amagerbanken-skandalen og statens stærkt kritisable rolle for uvildige dommere i Østre Landsret.

Mange tak for jeres opbakning til vores vigtige sag!

Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening

Udgivet i Nyhedsbrev

Seneste indlæg