Nyhedsbrev, 13. juli 2015: Tilmeldingsfristen er forlænget | Fri proces | Retshjælpsdækning

Kære Amagerbank-aktionær

Selv om det er sommer, arbejder vi videre på flere fronter med vores gruppesøgsmål mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet.

Vi mener som bekendt, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet fortiede afgørende oplysninger om Amagerbankens sande tilstand, da vi aktionærer investerede ekstra 900 millioner kroner i at redde banken – kun fem måneder før konkursen.

Husk at følge os på Facebook
Husk, at vi har oprettet en Facebook-gruppe her: https://www.facebook.com/amagerinvestor Vi opfordrer alle til at “Synes godt om siden” og dele vores opslag i jeres netværk.

Tilmeldingsfristen er forlænget i seks uger
Efter ønske fra Foreningen Amagerinvestor har Østre Landsret forlænget tilmeldingsfristen til vores gruppesøgsmål i seks uger. Det betyder, at foreningen har lov til at tage imod tilmeldinger indtil 14. september. Men vi opfordrer fortsat til tilmelding hurtigst muligt. Du kan stadig nå at tilmelde dig gruppesøgsmålet på www.amagerinvestor.dk.

Dokumentation og individuel sikkerhedsstillelse
Senest 28. september skal hver deltager i gruppesøgsmålets dokumentation være indsendt, gennemgået og godkendt af vores advokater. Senest samme dag skal hver deltagers individuelle sikkerhedsstillelse være indbetalt til Østre Landsret.Efter sommer vender vi tilbage med information om, hvordan man indsender dokumentation, og hvordan man indbetaler individuel sikkerhedsstillelse.

Fri proces
Vi arbejder videre med at opnå fri proces til sagens gennemførelse, så staten betaler sagsomkostningerne. Desværre har vi nu fået afslag i første instans, Civilstyrelsen, hvorfor vi har klaget til anden instans, Procesbevillingsnævnet.

Vi har tidligere fået afslag på fri proces til sagens forberedelse. Imidlertid mener vi, at vores sag står meget stærkere, nu hvor konkursboet, der har adgang til Amagerbankens arkiver, har anlagt en sag på samme baggrund som os.

Da vi tidligere har fået afslag, må man dog også sige, at det er op ad bakke at få fri proces – men vi kæmper.

Retshjælpsdækning fra vores indboforsikringer
Vi har nu som grupperepræsentant søgt om retshjælpsdækning fra vores personlige medlemmers indboforsikringer. Forsikringsselskaberne samarbejder om dækning af gruppesøgsmål, sådan det største selskab, Tryg, håndterer sagen på vegne af alle selskaber.

Hvis vi får dækning, vil det give et pænt bidrag til de store omkostninger ved et enormt sagskompleks som dette. Vi mener, at vores sag lever op til alle krav i forsikringsbetingelserne, så vi afventer med spænding forsikringsselskabernes vurdering.

Med mange sommerhilsener

Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor

Udgivet i Nyhedsbrev

Seneste indlæg