Pressemeddelelse, 3. juni 2015: Over én million kroner samlet til Amagerbank-retssag

Aktionærer i den krakkede Amagerbank har nu samlet over én million kroner til retssagen om statens rolle i konkursen. Tilmeldingerne strømmer fortsat ind til foreningen bag gruppesøgsmålet.
Aktionærerne i den krakkede Amagerbank er kommet et stort skridt nærmere deres historiske retssag om statens rolle op til Amagerbankens krak. Foreningen Amagerinvestor, der er stiftet på initiativ af Dansk Aktionærforening, har nu indbetalt foreningens sikkerhedsstillelse til Østre Landsret. Samlet set har foreningen nu tilsagn om kontingenter og donationer på over en million kroner.
”Det er fantastisk at se, at rigtig mange aktionærer står sammen og bakker op om, at denne retssag må og skal føres. Ellers får vi jo aldrig den fulde sandhed om de formuer, som gik tabt ved Amagerbankens konkurs,” siger Peer Nørkjær, der er formand for Foreningen Amagerinvestor.
Fem måneder før Amagerbankens konkurs i februar 2011 investerede mange tusinde private og professionelle aktionærer i alt 900 millioner kroner i at redde banken. Men allerede på det tidspunkt vidste Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet udmærket, at banken ikke ville kunne overleve, mener aktionærerne.
”Det er fuldstændig uhørt, at den danske stat lader os smide gode penge efter dårlige,” siger Peer Nørkjær.
Han konstaterer, at staten derved lige akkurat undgik at skulle dække tabene for indskydere og simple kreditorer. Det havde ellers været tilfældet, hvis Amagerbanken var krakket, inden bankpakke 1 udløb den 30. september 2010.
Sidste chance for at være med
Foreningen Amagerinvestor har tidligere fået afslag på fri proces – altså at få dækket omkostningerne til sagens forberedelse, men søger nu igen til sagens gennemførelse. I mellemtiden skal foreningen overholde tidsfrister ved Østre Landsret og arbejder derfor ud fra, at aktionærerne og foreningen selv er nødt til at afholde alle omkostninger.
”Vi kan ikke forvente nogen som helst medvind fra staten i denne sag. Og det er ikke en billig omgang at føre en så stor og principiel sag ved domstolene. Så vi har brug for al den opbakning, som vi kan samle,” siger Peer Nørkjær.
Til august skal Foreningen Amagerinvestor være på plads med dokumentation for samtlige krav. Peer Nørkjær opfordrer derfor alle, der tegnede nye Amagerbank-aktier i efteråret 2010, til at bakke op om sagen ved at melde sig ind i gruppesøgsmålet hurtigst muligt og inden udgangen af juni.
”Når vi lukker for tilmeldinger og afleverer medlemslisten til Østre Landsret, så er løbet kørt. Derefter vil man ikke have nogen muligheder for at få erstatning for dette forhold,” siger Peer Nørkjær.
Han opfordrer alle til at bidrage med kontingenter og donationer via foreningens hjemmeside: www.amagerinvestor.dk
Yderligere information
Download afgørelse fra Østre Landsret vedr. sikkerhedsstillelse og gruppesøgsmål på www.amagerinvestor.dk/dokumentation
Læs meget mere om Foreningen Amagerinvestor og gruppesøgsmålet på www.amagerinvestor.dk
Pressekontakter
Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor
27 51 09 99
Niels Mengel
Talsmand for Foreningen Amagerinvestor
Formand for Dansk Aktionærforening
40 42 21 19
Udgivet i Pressemeddelelse

Seneste indlæg