Pressemeddelelse, 6. maj 2015: Tilmeldingerne strømmer ind til enorm Amagerbank-retssag

På kun to dage nåede Foreningen Amagerinvestor sin første milepæl frem mod sit gruppesøgsmål om Amagerbankens krak. Foreningens sikkerhedsstillelse på 250.000 kroner til Østre Landsret er nu sikret, og tilmeldingerne fortsætter i en lind strøm.

Der gik kun 48 timer, fra Foreningen Amagerinvestor besluttede selv at betale for sin retssag om Amagerbankens krak, til første milepæl var nået: Foreningen har nu fået tilsagn om kontingenter og donationer for mere end den kvarte million kroner, som foreningen senest 1. juni skal stille i sikkerhed over for Østre Landsret.

”Det er virkelig gået hurtigt, og vi er enormt glade for, at så mange bakker op om, at denne sag simpelthen må og skal føres. Vores medlemmer føler sig bondefanget, fordi de skød ekstra 898 millioner kroner i Amagerbanken fem måneder før konkursen – på et tidspunkt, hvor statens repræsentanter udmærket godt vidste, at det slet, slet ikke var nok,” siger Peer Nørkjær, formand for Foreningen Amagerinvestor, som har stævnet Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet i sagen.

Enstemmig opbakning fra medlemmerne
Foreningens bestyrelse fik i sidste uge enstemmig opbakning fra et tætpakket generalforsamling på Amager, hvor eneste punkt på dagsordenen var at opkræve kontingent for selv at kunne betale for retssagen. Formand Peer Nørkjær forventer derfor mange flere donationer og tilmeldinger på www.amagerinvestor.dk i de kommende dage.

Foreningen forventer, at mange medlemmer kan få dækket en del af deres omkostninger via retshjælpsdækning på deres indboforsikringer. Desuden søger foreningen fri proces til sagens gennemførelse – altså at staten betaler sagsomkostningerne. Imidlertid ruller sagen ved Østre Landsret i mellemtiden, så formand Peer Nørkjær understreger, at det er afgørende, at Amagerbankens aktionærer nu melder sig ind og er parate til at bidrage økonomisk til, at foreningen kan gennemføre den danmarkshistoriske retssag.

”Og personligt regner jeg da med at få mit kontingent tilbage igen. For vi skal selvfølgelig vinde den her sag, så vi kan få sat præcedens for, at aktionærerne har krav på klar og korrekt information – også fra staten,” siger Peer Nørkjær.

På grund af forældelse kan der ikke rejses flere erstatningssager om allerede kendt viden om Amagerbanken. Hvis man ikke tilmelder sig gruppesøgsmålet nu, så mister man chancen for at komme med senere.

Dansk Aktionærforening: Den nødvendige retssag
I Dansk Aktionærforening, der oprindelige startede initiativet, er formand Niels Mengel glad for, at tilmeldingerne til gruppesøgsmålet er kommet flyvende fra start:

”Det er simpelthen for groft, hvis staten kan hemmeligholde så fatale informationer om et børsnoteret selskab, mens selskabet går ud og henter ny kapital hos aktionærerne. Den sag er vi simpelthen nødt til at få prøvet ved en domstol,” siger Niels Mengel, der også selv har kastet sig ind i kampen som bestyrelsesmedlem i Foreningen Amagerinvestor.

Yderligere information

Download afgørelse fra Østre Landsret vedr. sikkerhedsstillelse og gruppesøgsmål på www.amagerinvestor.dk/dokumentation

Læs meget mere om Foreningen Amagerinvestor og gruppesøgsmålet på www.amagerinvestor.dk

Pressekontakter

Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor
27 51 09 99
323PN@apoteket.dk

Niels Mengel
Talsmand for Foreningen Amagerinvestor
Formand for Dansk Aktionærforening
40 42 21 19

Udgivet i Pressemeddelelse

Seneste indlæg