Pressemeddelelse, 2. februar 2015: Amager-aktionærer støtter nyt milliardsøgsmål mod staten

Foreningen Amagerinvestor opfordrer Amagerbankens kreditorer til at bakke op om konkursboets kurator, der vil sagsøge Finansiel Stabilitet for 2,9 milliarder kroner.

Amagerbankens konkursbo varsler nu et milliard-søgsmål mod Finansiel Stabilitet og eventuelt Finanstilsynet. Den nye erstatningssag på vegne af konkursboets kreditorer, lægger sig tæt op ad den erstatningssag, som 1.871 aktionærer i Foreningen Amagerinvestor har rejst mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet.
 
”Vi opfordrer stærkt alle kreditorer i Amagerbanken til at svare ja til kurators anbefaling om at sagsøge staten. Det kan vise sig altafgørende for, om vi nogensinde får den fulde sandhed om det skandaløse, kaotiske forløb op til Amagerbankens krak,” siger Niels Mengel, der er talsmand for Foreningen Amagerinvestor og formand for Dansk Aktionærforening.
 
”Kurator har adgang til en masse interne dokumenter, som vi aktionærer aldrig har set. Derfor er det enormt interessant, at han nu er nået til nøjagtig samme konklusion som os: Vi må simpelthen have en domstol til at forholde sig til, om det er acceptabelt, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet fortiede fatale oplysninger om Amagerbanken, lige før aktionærerne skød nye penge i banken, og kreditorerne mistende deres beskyttelse fra Bankpakke I,” siger Niels Mengel.
 
Konkursboet vil kræve 2,9 milliarder kroner i erstatning til Amagerbankens indskydere og andre kreditorer. Lige som Foreningen Amagerinvestor fokuserer kurator Jørgen Holst på, at Finansiel Stabilitet før aktieemissionen i 2010 hemmeligholdte et notat om, at Amagerbanken var langt svagere, end prospektet oplyste. Han mener, at banken derved blev holdt kunstigt i live – akkurat længe nok til, at aktionærerne nåede at investere ekstra 900 millioner kroner i banken, og Bankpakke I’s ubegrænsede garanti til indskydere og kreditorer udløb.
 
”Aktionærernes sag står væsentligt stærkere, efter kurator har varslet en lignende sag. Det underbygger, at det var forkert, da vi fik afslag på fri proces til at forberede vores sag. Derfor vil vi nu igen forsøge at opnå fri proces – denne gang til det næste og dyreste skridt, selve retssagen,” fortæller Niels Mengel.
 
Han oplyser desuden, at Foreningen Amagerinvestor nu undersøger, om foreningens retssag kan udvides til også at omfatte de aktionærer, der købt aktier i Amagerbanken i de sidste måneder op til konkursen. Disse aktionærer havde helt undgået deres tab, hvis Amagerbanken var lukket i efteråret 2010, som kurator mener den burde.
 
Foreningen Amagerinvestor har åbnet for, at flere aktionærer, der købte aktier ved aktieemissionen i september 2010, kan melde sig ind i foreningen og deltage i dens retssag.
 
 
Pressekontakt
Niels Mengel
Talsmand for Foreningen Amagerinvestor
Formand for Dansk Aktionærforening
40 42 21 19
Udgivet i Pressemeddelelse

Seneste indlæg