Referat af stiftende generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor

Stiftende generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor (Foreningen af investorer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs)

Den 11. januar 2013 blev der afholdt stiftende generalforsamling i ”Foreningen Amagerinvestor” med binavnet ”Foreningen af investorer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs.”

Dagsorden og referat:

1. Valg af dirigent
Jens Møller Nielsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at forsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Godkendelse af vedtægter.
Forslag til vedtægter blev enstemmigt godkendt.

3. Valg af bestyrelse.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
i.      Peer Nørkjær (valgt til 2015)
ii.     Bjarne Pape (valgt til 2014)
Følgende er udpeget til bestyrelsen af Dansk Aktionærforening:
i.       Ulrik Ankerstjerne
ii.      Niels Mengel
iii.     Jens Møller Nielsen
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Peer Nørkjær som formand.

4. Valg af revisor
Lennart Gutfelt blev valgt som revisor.

5. Eventuelt
Intet under eventuelt.

Kastrup, den 11. januar 2013

Som dirigent:
Jens Møller Nielsen

Udgivet i Generalforsamling

Seneste indlæg